Het traject van een collectieve inkoopronde via ParkStroom

ParkStroom organiseert collectieve inkooprondes van duurzame stroom en gas.

U kunt onze actuele tarieven iedere dag van de week bij ons opvragen. We sturen u vervolgens een vrijblijvende offerte of besparingsberekening toe. Wilt u hiervan gebruik maken, dan regelt ParkStroom de volledige overstap van de huidige leverancier naar de nieuwe.

Wisselen van leverancier is een administratief proces. De fysieke levering van stroom en gas komt geen moment in gevaar. 

Stapsgewijs ziet het traject er als volgt uit:

  1. Via het aanvraagformulier deelname collectieve inkoop vraagt u onze stroom en gas tarieven op.

  2. Zodra uw contractsituatie het toelaat, ontvangt u tarieven voor 1, 2 en 3 jaar vast. We geven hierbij duidelijk aan wie de geselecteerde leverancier is. Laat uw huidige contract dit niet direct toe, dan agenderen we uw verzoek in overleg met u.

  3. Aan de hand van de offerte of besparingsberekening beslist u of u deelneemt aan ons collectief. 

  4. Zo ja, dan melden we u aan bij de geselecteerde leverancier.
    ParkStroom regelt de opzegging bij uw huidige leverancier en de eind-meterstanden worden door uw nieuwe leverancier doorgegeven aan de vorige.

  5. Binnen 2 weken ontvangt u van de nieuwe leverancier een welkomstbrief met daarin de bevestiging van het overeengekomen leveringscontract.

  6. Ruim voordat uw contract eindigt onderhandelen we opnieuw en sturen we u een verlengingsvoorstel toe. Zo bent u gedurende uw deelname verzekerd van een pro-actieve energiepartner.
ParkStroom blijft uw aanspreekpunt. Zo lang u deelnemer bent kunt u met al uw verzoeken, vragen en opmerkingen bij ons terecht.