Het traject van een collectieve inkoopronde via ParkStroom

ParkStroom organiseert collectieve inkooprondes energie.

Parkstroom ontzorgt u volledig vanaf het moment van inschrijven tot uw definitieve switch naar een andere energieleverancier.

Deelname is gratis en eenvoudig. U beslist pas tot deelname als u van ons het te behalen voordeel hebt voorgerekend gekregen.

Stapsgewijs ziet het traject er als volgt uit:

  1. Via het aanvraagformulier deelname collectieve inkoop zendt u ons uw jaarnota. Hierbij bieden we ook de mogelijkheid dat u ons machtigt contractinformatie bij uw huidige leverancier op te vragen. Denk hierbij aan contractdata, opzegtermijnen etc. Zodoende hoeft u zelf niet met uw huidige energieleverancier te bellen.
  2. Uw verbruikvolume wordt toegevoegd aan het totale inkoopvolume, wat door ParkStroom middels een aanbesteding in de markt wordt gezet. Deze aanbesteding is volledig anoniem, dus uw gegevens worden niet aan energiebedrijven verstrekt.
  3. Zodra de ingekochte prijs bekend is, maken wij voor u een vrijblijvende besparingsberekening. Hierin vindt u glashelder uw mogelijke besparing terug. Deze besparingsberekening wordt u per mail toegezonden.
  4. Aan de hand van de besparingsberekening beslist u of u deelneemt aan het collectief. Uw deelname maakt u kenbaar door de link die u bij de besparingsberekening ontvangt, in te vullen.
  5. Vervolgens melden wij u aan bij de door ons geselecteerde leverancier. U hoeft zelf verder niets te doen: ParkStroom regelt en begeleidt de volledige leverancierswissel.
  6. Binnen 2 weken ontvangt u van de nieuwe energieleverancier een welkomsbrief met daarin de bevestiging van het overeengekomen leveringscontract.
Wisselen van leverancier is een administratief proces. De fysieke levering van stroom en gas komt geen moment in gevaar bij een leverancier switch. Lees hier meer over de opbouw van uw energietarief in 2017.