ParkStroom – een initiatief van SportStroom

ParkStroom is een initiatief van SportStroom, het grootste inkoopcollectief voor energie in de Nederlandse sportmarkt.

In 2003 werd de Nederlandse energiemarkt geliberaliseerd. Vanaf dat moment kon elke Nederlander zelf bepalen bij welke energieleverancier stroom en later ook gas werd ingekocht.

Direct na deze liberalisering besloten drie sportbestuurders uit Drachten gezamenlijk collectief stroom in te kopen. Het resultaat overtrof hun verwachtingen: per vereniging werd er ruim € 1.200,= voordeel behaalt op de energierekening.

Dit verhaal ging snel de sportwereld rond en toen de drie sportbestuurders in 2004 opnieuw gezamenlijk wilden inkopen, sloten 59 verenigingen zich aan. De gezamenlijke besparing bedroeg ruim € 100.000,=. Deze collectiviteit voorzag duidelijk in een behoefte en de drie initiatiefnemers richtten SportStroom op.

Door de jaren heen is het aantal deelnemers gestaag gegroeid. Anno 2015 heeft SportStroom ruim 3.000 deelnemers. 

De werkwijze is nooit veranderd: voor elke deelnemer wordt een individuele besparingsberekening gemaakt, waarin glashelder de te realiseren besparing wordt voorgerekend.

ParkStroom

Doordat steeds meer ondernemers zich bij SportStroom melden met de vraag of zij ook konden deelnemen, werd het idee ParkStroom geboren: collectieve inkoop van energie voor bedrijven. 

Door dit aan te bieden via parkmanagementorganisaties worden veel ondernemers gelijktijdig benaderd en wordt ons inkoopvolume steeds groter. Daardoor kunnen wij steeds scherpere prijzen afdwingen bij onze toeleveranciers, de energiebedrijven.

Gratis deelname voor ondernemers

ParkStroom werkt op dezelfde manier als SportStroom. ParkStroom fungeert als een verlengstuk van de verkooporganisaties van energiebedrijven en krijgt daar een bescheiden vergoeding voor. Ook voor ondernemers is deelname te allen tijde gratis. SportStroom koopt alleen 100% groene stroom en klimaat gecompenseerd gas in. 

Meer over ons initiatief ParkStroom leest u in verschillende persberichten. Neemt u gerust contact met ons op als u meer wilt weten.